4. športni dan – meritve za ŠVK (13. 4. 2018)

ŠPORTNI DAN – MERITVE ZA ŠVK
(ATLETSKI STADION POLJANE)
PETEK, 13. 4. 2018

1. – 5. RAZRED

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bo potekalo po ustaljenem urniku.

PRIHOD V ŠOLO: 8.15

Učenci 1., 2. in 3. razredov se zberejo v matičnih učilnicah, kjer prevzamejo malico.

ODHOD IZPRED ŠOLE: ob 8.35 proti Atletskemu stadionu Poljane.

Učenci 4. in 5. razredov se zberejo na dvoriščni strani šole, počakajo razrednike ter učitelje spremljevalce in prevzamejo malico.

ODHOD IZPRED ŠOLE: ob 8.25 proti Atletskemu stadionu Poljane.

Učenci naj imajo s seboj nahrbtnik in plastično vrečko kamor bodo lahko dali malico. Po opravljenih tekih bodo učenci tekmovali v igrah z žogo na travnatih igriščih Športnega parka Tabor (1., 2. in 3. razredi), v šolski telovadnici T1 (4. razredi) in na šolskem igrišču (5. r).

TEK NA 60 m: razrednik pride z učenci 15 minut pred startom na pomožni stadion, kjer se učenci dobro ogrejejo. Najkasneje 5 minut pred startom jih pripelje na start teka na 60 m (glej skico). Učenci so razdeljeni v skupine po tri in se postavijo v vrste za črto na 60 m vsak v svoji progi.

TEK NA 600 m: učenci se zberejo 5 minut pred startom na JV delu stadiona, tja jih pripeljete razredniki. Učenci tečejo po razredih. Teče se en krog in pol po označeni, notranji progi. Po prihodu v cilj se učenci postavijo v kolono pri zapisnikarski mizi, podatke vpisujejo spremljevalni učitelji (potrebujete pisalo). Po končanih dejavnostih na stadionu, gredo učitelji z učenci na travnata oziroma na urbana igrišča (žoge) v Športnem parku Tabor.

 6. RAZRED

PRIHOD V ŠOLO: ob 9.15

Učenci 6. razredov se zberejo na dvoriščni strani šole, počakajo učitelje spremljevalce in skupaj z njimi odidejo na malico v jedilnico.

ODHOD IZPRED ŠOLE: ob 9.45 proti Atletskemu stadionu Poljane.

 7. – 9. RAZRED

PRIHOD V ŠOLO: ob 9.45

Učenci 7., 8. in 9. razredov se zberejo na dvoriščni strani šole, počakajo učitelje spremljevalce in skupaj z njimi odidejo v jedilnico na malico. Po malici se odpravijo proti atletskemu stadionu.

ODHOD IZPRED ŠOLE:  ob 10.10 odhod  proti atletskem stadionu.

 SKOK V DALJINO Z ZALETOM: razrednik odpelje učence k »jami« za skok v daljino. Učenci bodo opravili vsaj dva skoka s cone odriva (odrivate se med desko in robom jame). Učenci skačejo v daljino po zapisanem urniku (glej skico). Vsi učenci naj bodo ob jami in ne motijo ostalih učencev med tekmovanjem. Skoke merijo določeni učitelji (potrebujete pisalo).

 

REZULTATI TEKA 60 m  in  600 m SE BODO UPOŠTEVALI ZA ŠPORTNO VZGOJNI KARTON.

UČENCI IN UČITELJI STE OBLEČENI V ŠPORTNA OBLAČILA.

 ŽELIMO VAM VELIKO ŠPORTNIH UŽITKOV IN OSEBNIH REKORDOV!

Aktiv učiteljev športa!

Dostopnost