Ekobranje za ekoživljenje (1. do 3. razred, šolsko leto 2016/2017)

V današnjem času raznovrstnih informacijsko – komunikacijskih tehnologij, je ohranjanje odnosa do knjige še posebej nujno in pomembno. Tudi v letošnjem šolskem letu 2016/2017 si želimo, da bi z branjem še naprej na najučinkovitejši način, preko ustvarjalnega mišljenja, krepili ekološko zavest s pomočjo knjige. Zaradi široke naravnanosti nam projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE nudi veliko možnosti za kreativnost. Pomeni eno od poti za vzpodbujanje otrok k branju tovrstne literature z ekološko tematiko in s tem prispeva k razvoju okoljskega izobraževanja.  Uspešen zaključek projekta pomeni prikaz osvojenega znanja skozi pogovor, zapis kratkih zgodb oz. obnov in ustvarjalnih izdelkov. Vsi ustvarjalci ekobralne značke si želimo, da bi s svojimi vsebinami obogatila naš pouk in učence spodbudila k ustvarjalnosti in glede na starost tudi spodbujala njihov kritični odnos do okoljske problematike, ki bi jo znali opaziti v domačem kraju.

Učenci 1. razredov so prebirali knjige skupaj z učiteljico in vzgojiteljico, nekateri pa tudi individualno, ter so bili zelo ustvarjalni in kreativni pri izdelavi različnih izdelkov.

Učenci 2. razredov so si izdelali lutke iz papirnatih vrečk in dramsko uprizorili Sovico Oko. Po prebrani zgodbi so pripravili plakate -.  zanimive predstavitve o varovanju okolja, ter izdelali uporabne izdelke iz odpadne embalaže.

Učenci 3. razredov so se preizkusili v pisanju nadaljevanja zgodbe H. C. Andersena: Deklica z vžigalicami, ter v izdelavi uporabnih predmetov iz odpadne embalaže. Idejo so dobili ob prebiranju knjig z ekološko vsebino.

 

Učenci 1. razredov:

[Not a valid template]

Učenci 2. razredov:

[Not a valid template]

Učenci 3. razredov:

[Not a valid template]

                                                             Zapisala mentorica Ekošole, Vesna Dužič

Dostopnost