Karta varnih šolskih poti OŠ Franceta Prešerna (17. 02. 2017)

Varnost otrok predstavlja pomemben element v kompleksnem področju prometne varnosti.
Otroci spadajo med ranljivejše skupine v cestnem prometu in so največkrat žrtve v prometnih nesrečah v vlogi pešcev in kolesarjev, zato je področje šolskih poti, in s tem povezano učinkovito načrtovanje varnejših šolskih poti, izrednega pomena za varnost otrok v prometnem vsakdanu.

Prosimo, če si vzamete nekaj časa in pregledate karto varnih šolskih poti OŠ Franceta Prešerna. Karta bo visela tudi v obeh avlah naše šole.

Prosimo za pripombe, saj je naš cilj varnejše šolske poti in varnejši šolski okoliš.

VARNE ŠOLSKE POTI OŠ France Prešeren (februar 2017, pdf)

Pripombe bomo sprejemali do konca marca na elektronski naslov: dijana.meglic@guest.arnes.si