Krog letnih časov (1. D, 20. 1. 2017)

Zima, zimski špotri, oblačila, živali…

Danes je bilo v 1. D razredu pri pouku 16 učencev.
Razdelili smo vloge in dobili 4 letne čase in 12 mesecev.
Pa poglejte kaj je nastalo. Predvsem pa smo ponovili veliko snovi.

Učiteljici:
Valerija Lepener in Brigita Tominc