Nagovor ravnateljice (2. 9. 2019)

Spoštovane učenke, učenci, starši, sodelavke, sodelavci!

Pred nami je šolsko leto 2019/20, kar pomeni, da se bomo srečali z novimi nalogami in novimi znanji. Vsako novo šolsko leto je nov začetek, ki prinaša nova pričakovanja, nove izzive, nove dogodke.

Drage učenke in učenci, novo šolsko leto vam prinaša novo priložnost, da si vsakdo izmed vas postavi cilje, ki jih želi doseči. Vendar se morate zavedati, da želje niso dovolj, potreben je tudi interes, vztrajnost in delovne navade pri šolskem delu. Potrebno je delati, se učiti in slediti ciljem.

Šola je prostor, kjer se srečujejo različni pogledi, interesi, kulture … Naloga vseh nas je, da ob strpnosti in poznavanju različnosti ustvarjamo takšne pogoje za učenje in delo, da se boste učenci znotraj teh lahko soočali s situacijami, v katere vas bo postavljalo življenje. Veliko skrb bomo posvečali strpnim medsebojnim odnosom in kulturnemu dialogu, funkcionalni pismenosti in sledili k najvišjim ciljem pri učenju in doseganju znanja za nadaljnji razvoj vsakega posameznika.

Učitelji se bomo potrudili, da vam pokažemo različne poti do ciljev, vaša naloga pa je učenje. Na tej poti vam bomo pomagali, vas usmerjali in vas podpirali. Za nekatere izmed vas je letošnje šolsko leto zadnje leto osnovnošolskega izobraževanja in za vas še posebej pomembno, da si postavite cilje in jih tudi dosežete.

Naši prvošolci vstopate skozi vrata v šolski prostor, ki bo vaš drugi dom kar naslednjih devet let. Vam in vašim staršem želim, da se boste dobro počutili v naši šoli in da vam bodo starejši učenci vzor. Skupaj smo velika družina in vsakdo izmed nas ima svoje zadolžitve. Bodimo strpni, prijazni drug do drugega in podarimo si lepo besedo ter nasmeh, ki naj nas vse osrečuje in nam polepša vsak dan.

Človek ima v življenju možnost izbirati med dvema potema, in sicer med tisto, ki ga bo osrečila in naredila zadovoljnega, ali pa tisto, ki ga bo onesrečila in naredila življenje nesmiselno. Iz izkušenj vemo, da ima šola pri izbiri prave poti pomembno vlogo. Tega se moramo zavedati vsi – učitelji, starši in otroci. Nekateri nikoli ne skrenejo s prave poti, so pa tudi takšni, ki jo neprestano iščejo, zato je naloga nas učiteljev in staršev, da jim pri tem pomagamo.

Znanje že davno niso zgolj dejstva in informacije, temveč konkretne vsebine vseživljenjskega učenja. Poudarek mora biti na razumevanju, uporabi in samostojnem učenju in mišljenju. Znanje je potrebno nadgrajevati v aktivnem procesu odkrivanja in izkušenj. Znanje naj vodi do uspeha, dosežkov. Mlade moramo pripraviti na življenje v družbi, v kateri bodo morali sprejemati nove koncepte in odločitve ter se neposredno učiti, da bodo sposobni slediti trendom sodobne družbe v prihodnosti.

Dragi učenci, da boste kos vsem tem trendom prihodnosti, morate vložiti čim več truda, biti radovedni, ustvarjalni, razmišljajoči in odgovorni.

Spoštovani starši, z nami se srečujete od dne, ko ste se prvič napotili v našo šolo z vašim otrokom. Skupaj bomo ustvarjali šolsko leto 2019/20. Za čim prijaznejše sožitje si pojdimo naproti vsak del poti. Naša skupna želja je, da bi bili učenci v šoli čim bolj uspešni. Trudili se bomo za boljše počutje in boljše možnosti za delo.

Na končne rezultate v juniju vplivamo tako učitelji, ki poučujemo, kot učenci, ki se učijo in naučijo. Pomembna vez med nami ste prav gotovo vi, starši. Zato vas vabimo v šolo vsaj enkrat mesečno, da se pogovorimo o delu vašega otroka v šoli in doma. Lepo nam bo, če bomo sodelovali, če si bomo namenili čim več časa in če se bomo prav vsi zavedali svojih pravic in dolžnosti. Naj nam drobne radosti polepšajo dneve.

Vsem staršem želim, da bi sodelovanje s šolo temeljilo na medsebojnem zaupanju, učencem pa, da bi prijetno in uspešno preživeli šolsko leto.

Zaposlenim želim mirno šolsko leto in da bi lahko večino svojega delovnega časa namenili našemu poslanstvu. Naša naloga je, da s svojim zgledom učencem pokažemo, da je znanje vrednota, ki nam je nihče ne more vzeti.

Pred vami je Publikacija Osnovne šole Franceta Prešerna s podružnično šolo Staneta Lenardona v Razvanju – vodnik, v katerem predstavljamo najpomembnejše podatke iz življenja in dela naše šole. Sprotne informacije lahko vsi uporabniki poiščete na naši spletni strani.

Vsem želim delavno, prijazno, prijetno in uspešno šolsko leto 2019/20.

Ravnateljica
Marta Otič, prof.

 

Dostopnost