Obvestilo o poteku pouka v času NPZ (7. – 13. 5. 2019)

OBVESTILO

Učenci 6. in 9. razredov pišejo nacionalne preizkuse znanja v naslednjih dnevih:

TOREK, 7. 5. 2019 NPZ iz SLOVENŠČINE
ČETRTEK, 9. 5. 2019 NPZ iz MATEMATIKE
PONEDELJEK, 13. 5. 2019 NPZ iz ANGLEŠČINE za 6. razrede
PONEDELJEK, 13. 5. 2019 NPZ iz ANGLEŠČINE za 9. razrede

Učenci bodo o poteku pouka v času NPZ obveščeni v PETEK, 26. 4. 2019, na razredni uri, v ponedeljek, 6. 5. 2019, po šolskem radiu.

Ob dnevih NPZ se učenci 6. in 9. razredov zberejo ob 8. uri v avli šole in počakajo nadzorne učitelje. Ob 8.15 gredo skupaj z nadzornimi učitelji v razrede.

Pričetek pisanja NPZ je ob 8.30 in traja 60 minut.

Učenci 7. in 8. razredov pričnejo ob teh dnevih pouk ob 9.35 po urniku. Učenci, ki imajo v dogovoru z učiteljem pouk med 7.30 in 9.30, upoštevajo navodila učitelja o poteku pouka.

Po NPZ poteka pouk po urniku tudi za učence 6. in 9. razredov.

Pouk in vse dejavnosti za učence od 1. do 5. razreda potekajo te dneve po urniku.

Ravnateljica
Marta Otič

Dostopnost