Obvestilo učencem 6. in 9. razredov (NPZ, 4. – 9. 5. 2018)

Učenci 6. in 9. razredov pišejo nacionalne preizkuse znanja v naslednjih dnevih:

PETEK, 4. 5. 2018 NPZ iz SLOVENŠČINE
PONEDELJEK, 7. 5. 2018 NPZ iz MATEMATIKE
SREDA, 9. 5. 2018 NPZ iz ANGLEŠČINE za 6. razrede
SREDA, 9. 5. 2018 NPZ iz KEMIJE za 9. razrede

Učenci bodo o poteku pouka v času NPZ obveščeni v ČETRTEK, 3. 5. 2018, po šolskem radiu.

Ob dnevih NPZ se učenci 6. in 9. razredov zberejo ob 8. uri v avli šole in počakajo nadzorne učitelje. Razpored učencev po skupinah bo na dan pisanja NPZ objavljen v avli šole.

Pričetek pisanja NPZ je ob 8.30 in traja 60 minut.

Učenci 7. in 8. razredov pričnejo ob teh dnevih pouk ob 9.35 po urniku. Učenci, ki imajo v dogovoru z učiteljem pouk med 7.30 in 9.30, upoštevajo navodila učitelja o poteku pouka.

Po NPZ poteka pouk po urniku tudi za učence 6. in 9. razredov.

Pouk in vse dejavnosti za učence od 1. do 5. razreda potekajo te dneve po urniku.

Ravnateljica
Marta Otič