Obvestilo za kulturni dan (24. 12. 2019)

PRIČETEK DEJAVNOSTI: 8.20 (matične učilnice)
PRIREDITEV OB PRAZNIKU: 8.30
MALICA: v matičnih učilnicah
POGOVOR Z UČENCI O PRAZNIČNIH DNEVIH IN BONTONU V KINU
ODHOD UČENCEV IZ ŠOLE OD 1. DO 5. RAZREDA:
ob 9.40 v Planet Tuš Maribor

ODHOD UČENCEV OD 6. DO 9. RAZREDA: ob 9.50 v Planet Tuš Maribor
OGLED FILMA KOŠARKAR NAJ BO 2 V KINU CINEPLEXX: 10.15 (80 minut)
POVRATEK V ŠOLO: DO 12. URE

Učenci, ki imajo kosilo, gredo na kosilo oziroma ga v ponedeljek do 9. ure  odjavijo v tajništvu šole za 24. 12. 2019, v kolikor kosila ne bodo imeli.

V primeru, da za vašega otroka v torek, 24. 12. 2019, ne boste potrebovali podaljšanega bivanja,  obvestite razredničarko do ponedeljka, 23. 12. 2019.

Podaljšano bivanje bo ta dan izjemoma le do 16. ure. Dežurnega varstva ne bo.

Petek, 3. 1. 2020, je pouka prost dan. Učenci se vrnejo v šolo 6. 1. 2020

Metka Pelicon

Dostopnost