Pozdravljeni v šolskem letu 2017/2018

Samo en način je, kako vzgojite otroka tako,
da bo krenil po pravi poti, in sicer tako,
da sami hodite po njej.
(Abraham Lincoln)

 

Drage učenke, učenci, spoštovani starši, cenjene sodelavke in sodelavci!

Leto, ki je za nami, je bilo izjemno bogato. Veliko ponujenih izzivov ste sprejeli učenci, učitelji in zares bogata je bera priznanj, s katerimi ste se vračali s tekmovanj, natečajev, revij in predstavitev. Ponosni smo na vaše uspehe.

Pred nami je novo šolsko leto, leto 2017/18, kar pomeni, da se bomo srečali z novimi nalogami, novimi znanji in novimi ovirami. S skupnimi močmi se bomo spopadali z njimi in jih skušali postaviti na pravo mesto tako v vaše kot v naše življenje. Da ne bodo prizadevanja po spoznavanju novega in utrjevanju že znanega zaman, se moramo potruditi vsi – učenci, starši in učitelji, saj so nam le s kvalitetnim sodelovanjem zagotovljeni dobri ali celo odlični rezultati.

Človek ima v življenju možnost izbirati med dvema potema, in sicer med tisto, ki ga bo osrečila in naredila zadovoljnega, ali pa tisto, ki ga bo onesrečila in naredila življenje nesmiselno. Iz izkušenj vemo, da ima prav šola pri izbiri prave poti pomembno vlogo. Tega se moramo zavedati vsi – učitelji, starši in otroci. Nekateri nikoli ne skrenejo s prave poti, so pa tudi takšni, ki jo neprestano iščejo, zato je naloga nas učiteljev in staršev, da jim pri tem pomagamo.

Znanje že davno niso zgolj dejstva, informacije, temveč konkretne vsebine vseživljenjskega učenja. Poudarek mora biti na razumevanju, uporabi in samostojnem učenju in mišljenju. Znanje je potrebno nadgrajevati v aktivnem procesu odkrivanja in izkušenj. Znanje naj vodi do uspeha, dosežkov. Mlade moramo pripraviti na življenje v družbi, v kateri bodo morali sprejemati nove koncepte, odločitve in se neposredno učiti, da bodo sposobni slediti trendom sodobne družbe v prihodnosti.

Dragi učenci, da boste kos vsem trendom prihodnosti, morate vložiti čim več truda, biti radovedni, razmišljajoči in odgovorni.

Spoštovani starši, z nami se srečujete od dne, ko ste se prvič napotili v našo šolo skupaj z vašim otrokom. Skupaj bomo ustvarjali šolsko leto 2017/18. Za prijazno sožitje si pojdimo naproti vsak del poti. Naša skupna želja je, da bi bili učenci v šoli uspešni. Za boljše počutje in boljše možnosti za delo se bomo potrudili vsi.

Na končne rezultate v juniju vplivamo tako učitelji, ki poučujemo, kot učenci, ki se učijo in naučijo. Pomembna vez med nami ste prav gotovo vi, starši. Zato vas vabimo v šolo vsaj enkrat mesečno, da se pogovorimo o delu vašega otroka v šoli in doma, kajti vsak je svet zase.

Lepo se bomo imeli, če bomo čim bolj sodelovali, če si bomo namenili čim več časa, in če se bomo prav vsi poleg pravic zavedali tudi svojih dolžnosti. Naj vam drobne radosti polepšajo vsak dan.

V publikaciji Osnovne šole Franceta Prešerna s Podružnično šolo Staneta Lenardona v Razvanju boste našli podatke, ki predstavljajo program dela in življenja naše šole v šolskem letu 2017/18. Z njo vam omogočamo, da boste lahko spremljali delo in aktivnosti svojega otroka v šoli in da nas boste lažje našli, kadar boste potrebovali našo pomoč.

Drage učenke in učenci, publikacija je namenjena tudi vam. Veseli bomo, če vam bo v pomoč in si boste z njo pomagali načrtovati svoje delo. Želim vam uspešno šolsko leto, ki bo prineslo veliko novega znanja in napredovanja v skladu z vašimi zmožnostmi, veliko ustvarjalnosti, uspehov in lepih trenutkov.

Staršem želim, da bi sodelovanje s šolo temeljilo na medsebojnem zaupanju, učencem pa, da bi prijetno in uspešno preživeli šolsko leto.

Vsem zaposlenim želim mirno šolsko leto in da bi lahko večino svojega delovnega časa namenili našemu poslanstvu. Naša naloga je, da s svojim zgledom učencem pokažemo, da je znanje vrednota, ki nam je nihče ne more vzeti. Prav tako jih moramo z zgledom spodbujati h krepitvi vrednot, kot so spoštovanje, delavnost, strpnost in empatija.

Želim, da bi lahko tudi v prihodnjih šolskih letih s ponosom trdili, da je naša šola dobra, prijazna in urejena.

 

Ravnateljica
Marta Otič, prof.

Dostopnost