Projekt NA-MA POTI: Montessori dan (23. 2. 2018)

SPREMLJAVA POUKA

Učiteljica: Valerija Lepener
Razred: 2. D

V petek, 23. 2. 2018, je kolegica Valerija Lepener (prof. RP in diplomirana montessori pedagoginja 3-12 let) povabila člane projektne skupine k hospitiranju v 2. D razred. Pripravila je Montessori dan.

Osnovne informacije o montessori pedagogiki:

»Kolikor moremo, moramo podpirati otrokovo hrepenenje po dejavnosti; Ne mu streči, ampak ga vzgajati tako, da bo postal samostojen.«

Marija Montessori

Več informacij ob ogledu filma: https://www.youtube.com/watch?v=sU62ukYhiiE&feature=youtu.be

 

V montessori pripravljenem okolju so materiali otrokom vedno dostopni na policah. Vsak material je narejen tako, da se otrok osredotoči le ne eno lastnost in izloči vse druge.

Vsak material ima kontrolo napake. V učilnici je samo en primer vsakega materiala. Tako se otrok nauči počakati na želeno stvar. Po končanem delu material pospravi nazaj na polico, na točno določeno mesto in s tem upošteva svoj občutek za red in se hkrati uči odgovornosti do drugih.

Pripravljeno okolje montessori nudi otroku možnost za individualno delo z materiali in s tem pridobivanje konkretnih izkušenj, s pomočjo katerih se uči.  Otrok ima tako možnost, da pride skozi samostojno delo sam do spoznanj ter znanja in se na ta način razvija ter izpopolnjuje svoje intelektualne, telesne in duševne sposobnosti. Ob tem razvijajo motorične spretnosti in koncentracijo, naučijo se, da ima vsako opravilo svoj začetek, trajanje in konec.

Glavna naloga učitelja montessori je, da je povezujoč člen med otrokom in okoljem. Pri otrocih spodbuja željo po učenju. S svojim poznavanjem pedagogike montessori, otrokovega razvoja in razvojnih materialov montessori, pripravlja okolje montessori za otroke. Je vir znanja, otrokov model, predstavlja rabo novih razvojnih materialov, hkrati pa je pazljiv opazovalec in zapisovalec otrokovega razvoja, obnašanja in potreb.

  • 1. ura se je pričela ob 7.30. Ogledali smo si, kako poteka matematika pri uri DDP.

Učenci so pričeli z igro tišine v krogu, kjer so si z dotikom dlani in pogledom v oči nakazovali vrstni red pri prevzemu nalog, ki so bile nastavljene v sredini kroga. Ko so vsi učenci imeli kartonček z nalogo, so pričeli z delom.

Vsak učenec je vzel pladenj z materialom in samostojno pričel z delom.

Učenci so se med delom zelo umirili.

  • 2. ura:

Učenci so zaključevali z delom in pospravljali materiale na svoja mesta. Vsak je natanko vedel, kaj mora storiti. Med seboj so si pomagali. Pripravili so materiale za naslednjo uro. Po opravljenem delu so prisluhnili pravljici.

  • 3. ura: MATEMATIKA

Učiteljica je učencem frontalno predstavila material za desetiške enote.
Nato so učenci pričeli delo z izbranimi materiali.
Po končanem delu so materiale pospravili na svoja mesta.

  • 4. ura: SLJ

Peščene črke omogočajo otroku, da se zapisa črk uči s pomočjo čutil. Zraven peščenih črk so uporabili za učenje tudi lesene črke z utorom, velik list in voščenko ter veliko tablico. Ko so po navodilu zapisali črke na veliko površino, so prešli na delo v DZ in nato v zvezek.

  • 5. ura: SPO

Dan – deli dneva, teden, mesec, letni časi, delo s tridelnimi karticami…
Ko so učenci samostojno, v dvojicah ali skupinsko opravili svoje delo, so predstavili sošolcem svoje delo. Tako so tudi ponovili svoje usvojeno znanje.
Ponovno so materiale pospravili.
Prisotni učitelji smo bili nad izvedbo pouka navdušeni, še posebej zato, ker pri taki obliki dela res sodelujejo vsi učenci, individualno se navajajo na red, samostojno prihajajo do novih spoznanj, ki jih širijo med  sošolce in samostojno preverjajo svoje delo…povratno informacijo dobivajo sproti.
Učenci si na ta način pridobivajo samozavest in večjo samopodobo, znanje je dolgotrajnejše, saj je pridobljeno z lastnimi izkušnjami in konkretnimi materiali.

Valerija, najlepša hvala, da si nam dovolila pokukati v svet Montessori pedagogike!

Dostopnost