Projekt NA-MA POTI: Spremljava pouka pri TJA v 1. razredu (april 2019)

Učiteljica Ksenija Oder Vajsman nas je povabila k spremljavi ure v angleškem jeziku, kjer je realizirala podgradnik 1.3. iz naravoslovne pismenosti v zgodbi o oblaku – LITTLE CLOUD by Eric Carle.
V uvodu so se učenci sprostili ob plesu in gibanju Get Funky – Funky Monkey Dance. Učiteljica je vsa navodila dajala v angleščini.
Sledilo je pripovedovanje zgodbe o oblaku ob premikanju ilustracij v japonskem gledališči kamišibaj. Na koncu pripovedovanja je ponovila zadnjo poved v zgodbi. Potem je povabila učence, da so pomagali premikati ilustracije in pripovedovati zgodbo, ustavila se je pri posameznih manj znanih besedah in jih večkrat ponovila in prevedla.
Sledila je uporaba slikovnih kartic z ilustracijami različnih oblik oblakov, ki so jih učenci pomagali urediti v ustrezno zaporedje, ob tem so spet ponovili posamezne besede.
Za utrjevanje besed je uporabila igro spomin, saj so ob igri spet ponovili nove besede.
Uro je zaključila z poustvarjanjem domišljijskega oblaka, saj je moral vsak s kredo na temno moder papir narisati, kakšne oblike bi bili. Svoje izdelke so potem pokazali sošolcem in v angleščini poimenovali narisano podobo.
Opaziti je bilo, da vsi učenci ob poteku ure uživajo, pa tudi razlike v znanju so očitne. Učiteljica je spodbujala k aktivnosti vse učence, naj čim več komunicirajo v angleščini. V oddelku je tudi precej tujcev, česar pa pri sami uri ni bilo opaziti, saj so vsi komunicirali v angleščini.
Učiteljica Ksenija, vse pohvale za res odlično izpeljano uro in veliko kvalitetnega didaktičnega materiala!

[Not a valid template]

Zapisala: Simona Hartman,
Vodja PT NA-MA POTI