Za predstavnike Sveta staršev in Sveta zavoda OŠ Franceta Prešerna Maribor

Gradivo za 3. sejo Sveta zavoda (28. 9. 2022)

Delovno gradivo Letni delovni načrt šole 2022-2023 (PDF)
Delovno gradivo Letno poročilo 2021-2022 (PDF)
Delovno gradivo Pravila šolskega reda 2022-09 (PDF)
Delovno gradivo Vzgojni načrt šole 2022-2023 (PDF)

Prejšnje objave

Gradivo za 2. redno sejo Sveta zavoda (10. 3. 2022)
Letno poročilo 2021:
OŠFPMB – Poslovno in finančno poročilo MOM 2021 (PDF)
OŠFPMB – Računovodski izkazi za leto 2021 (PDF)
Finančni načrt za leto 2022:
OŠFPMB – Program dela 2022 (PDF)
OŠFPMB – Kadrovski načrt 2022 (priloga k Programu dela) (PDF)
OŠFPMB – Finančni načrt 2022 (PDF)

Poslovnik o delu Sveta zavoda OŠ Franceta Prešerna:
Poslovnik o delu SZ OŠ FP, 14. 12. 2021
(PDF)

Zapisnik 1. seje Sveta zavoda (14. 12. 2021):
Zapisnik, 14. 12. 2021
(PDF)

Gradivo za 1. sejo Sveta zavoda (14. 12. 2021):
Poslovnik Sveta zavoda OŠ Franceta Prešerna Maribor 2021 (delovno gradivo)
(PDF)

Gradivo za 12. sejo Sveta zavoda (30. 9. 2021):
Delovno gradivo Poročilo o življenju in delu šole za šolsko leto 2020-21.pdf
Delovno gradivo LDN šole 2021-22.pdf
Delovno gradivo Razvojni načrt šole 2021-26.pdf

Gradivo za 10. korespondenčno sejo Sveta zavoda (od 30. 3. do 2. 4. 2021):
OŠFPMB – Program dela 2021 (delovno gradivo).pdf
OŠFPMB – Kadrovski načrt 2021 (delovno gradivo).pdf
OŠFPMB – Finančni načrt 2021 (delovno gradivo).pdf

Letno poročilo 2020:
Poslovno in finančno poročilo – MOM 2020 (PDF)
Računovodski izkazi za leto 2020 (PDF)