TEHNIŠKI DAN ŠESTOŠOLCEV

V okviru Letnega delovnega načrta smo 4. 10. 2022 izvedli drugi tehniški dan na temo Izumi, ki so spremenili svet. Razredniki smo pripravili vsak svojo delavnico, učenci pa so krožili. Učenka Deja Grahovec iz 6. b je zapisala:

Prva postaja na tehniškem dnevu je bila igra Križec in krožec. V vsaki skupini smo bili trije učenci. Eden je bil računalnik, drugi je bil človek in tretji je bil pomočnik računalnika. Na mizi so bile zložene poteze, pred njimi pa kozarčki z bonboni. Če je človek zmagal je lahko pojedel bonbon. Na žalost je v naši skupini velikokrat zmagal računalnik. Druga postaja se je imenovala Vzvod in škripec. S pomočjo vzvoda smo dvignili mizo in izvedeli kaj je škripec. Na zadnji, tretji postaji Štirje četverci, je vsak izdelal svoje štiri majhne papirne piramide iz podanih mrež. Potem smo štiri piramide združili v eno. In ker smo bili štirje v skupini, smo lahko združili še te. Nastala je velika piramida. Iz majhnega lahko zraste veliko in z majhnimi dejanji lahko skupaj naredimo veliko stvar.

Križec in krogec

Vzvod in škripec

Štirje četvrci

Razredniki in sorazredniki 6. razredov

Dostopnost