Utrjevanje glasov s pomočjo digitalne tehnologije (28. 3. 2018)

Učiteljica: Mojca Povoden
Razred: 1.a

V sredo, 28.3. 2018 je naša kolegica Mojca Povoden  pripravila učno uro v računalniški učilnici z uporabo digitalne tehnologije.

Za motivacijo so učenci prejeli sličico s predmetom, za katerega so morali sosedu povedati prvi in zadnji glas (sodelovalno učenje).

Nato so ponovili pravila dela z računalnikom in oblikovali kriterij, ki se ga bodo v tej uri naučili – vaditi glaskovanje, tj. poiskati prvi in zadnji glas v besedi.

Sledilo je reševanje lastnih oz. učiteljevih didaktičnih iger v programu SCRATCH. S tem so individualno razvijali digitalne kompetence treh različnih področij: informacije, varovanje in reševanje problemov. Informacije so pridobivali s pomočjo računalnika, s spretno uporabo miške in tipkovnice. Varovanje naprav je bilo prisotno ves čas pouka – pravilen vklop in izklop monitorja  in računalnika,  skrbno ravnanje z vsemi digitalnimi napravami v računalniški učilnici.  Pri reševanju problemov, predvsem tehničnih, se na tej stopnji od učencev pričakuje poznavanje poimenovanja različnih digitalnih komponent – monitor, miška, tipkovnica, računalnik, tiskalnik, fotoaparat in podobno.

Učenci so ob reševanju nalog dobivali sprotno povratno informacijo o svoji uspešnosti v obliki pobarvane skale, izpisalo pa se je tudi število pravilnih in nepravilnih odgovorov. Nepravilne odgovore so lahko nato popravili.

Ob koncu ure so učenci samoovrednotili svoje znanje in se sami postavili v tisto vrsto, za katero so bili mnenja, da je za njih ustrezna ( zmorem sam, nisem prepričan in potrebujem pomoč). Skupaj z učiteljico so samoocene pregledali in se pogovorili o tem, kako bi svoje rezultate še lahko izboljšali. Večina otrok  je bila mnenja, da zmorejo sami glaskovati dane besede in da pri tem ne potrebujejo pomoči. Cilj ure je bil v celoti dosežen.

Učiteljica Mojca, tvoje široko znanje in pomoč naših kolegov računalničarjev je obrodila sadove, saj so učenci zadovoljni in veseli ter z dobro usvojenim znanjem zapustili računalniško učilnico.

Čestitke za pogum in vztrajnost z našimi najmlajšimi, pa naj ti ne zmanjka volje za takšno obliko dela tudi v prihodnje!

[Not a valid template]

Zapisala: Simona Hartman
Vodja PT RVIZ OŠFP

Dostopnost