Vabilo za vpis v 1. razred – matična šola (11. – 13. 2. 2020)

Maribor, 27. 1. 2020

VABILO ZA VPIS V 1. RAZRED

Spoštovani starši,

obveščamo Vas, da bo vpis v 1. razred osnovne šole, za šolski okoliš OŠ Franceta Prešerna, za vse otroke, rojene od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, naslednje dni:

  • v torek, 11. 2. 2020 od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure,
  • v sredo, 12. 2. 2020 od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure,
  • v četrtek, 13. 2. 2020 od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure.

Vpis bo v prostorih šolske svetovalne službe v pritličju šole.

Starše oziroma skrbnike otrok prosimo, da imajo pri vpisu s seboj osebni identifikacijski dokument.

V skladu s 5. in 6. a – členom Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, ki določa postopek vpisa, so starši dolžni otroka vpisati v šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok  stalno oziroma začasno prebiva.

Vabljeni!

Pripravila: Vida Živkovič,
šol. svetov. delavka                     

Marta Otič, prof.,
ravnateljica šole