Varnost otrok v času šolskih počitnic (2016/2017)

Bliža se čas šolskih počitnic. V tem času marsikdo pozabi na spoštovanje osnovnih pravil peš prometa, kolesarjenja, vožnje s kolesom z motorjem,….

Naši otroci se srečujejo s prednostmi in hkrati z nevarnostmi sodobnega prometa. Da bi jim zagotovili varnješe vključevanje v promet, so potrebni nenehne pomoči, nasvetov, učenja in vodenja odraslih.

Nekaj osnovni pravil za varno vključevanje v promet:

 • Pešec hodi po pločniku ali ob levem robu ceste.
  • Ceste ne prečka na nedovoljenih in nevarnih mestih.
  • Pred prečkanjem ceste se vedno ustavi, pogleda levo in desno in še enkrat levo in se prepriča, da bo lahko varno prečkal cesto.
  • Cesto naj prečka le takrat, če z obeh strani ne prihaja vozilo ali takrat, ko vozilo ustavi in jasno pokaže, da lahko prečka cesto.
 • Na prehodih za pešce, ki so urejeni s semforji, je prečkanje lažje in varnejše.
  • Pešec počaka na zeleno luč in prehod je dovoljen.
 • Pri slabi vidljivosti in v mraku naj nosi ob žepu pripeto kresničko, tako da le ta prosto niha in odseva svetlobo, če jo osvetlijo avtomobilski žarometi.
 • Kolesarji morajo upoštevati vsa pravila kolesarjenja in se zavedati, da na cesti niso sami.
  • Kolo mora biti tehnično brezhibno, naj uporabljajo kolesarsko čelado.
 • Vozniki koles z motorjem in motornih koles so zelo ranljivi in izpostavljeni v prometu, zato morajo dosledno upoštevati predpise in pogoje vožnje.
  • Obvezno morajo uporabljati zaščitno čelado.
  • Vozijo se naj le s tehnično brezhibnim vozilom.
 • Otroci ne sodijo na traktor. Vedno znova se dogajajo nezgode, tudi hujše, ko otroci padejo s traktorja ali se na dvorišču znajdejo pod kolesi. Pogosto vozijo traktor, ko temu še niso dorasli in nimajo vozniškega dovoljenja. Če se vožnji otrok na traktorju ne da izogniti, naj bo zanje nameščen vzmeten otroški sedež z varnostnim pasom.
 • V osebnih vozilih naj se otroci vozijo varno v otroških varnostnih sedežih in pripeti z varnostnimi pasovi.
 • Rolanje in kotalkanje je priljubljena oblika rekreacije otrok. Mesto za tovrstno rekreacijo pa so igrišča, dvorišča in za to namenjene povšine, nikakor pa ne prometne površine.

Želimo vam prijetne, predvsem pa varne počitnice.

Mentorica prometne vzgoje:
Dijana Gradišnik

Dostopnost