Drugače na pot – v šolo s kolesom (19. 9. 2019)

V okviru Evropskega tedna mobilnosti smo se v ČETRTEK, 19. 9. 2019, z učenci udeležili vzgojno preventivne akcije DRUGAČE NA POT – V ŠOLO S KOLESOM.

GREMO PEŠ!, je slogan letošnje izvedbe Evropskega tedna mobilnosti.

Sodoben življenjski slog od ljudi zahteva večjo mobilnost, zaradi česar se povečuje odvisnost od avtomobilov. Kljub izboljšavam avtomobilov se iz leta v leto povečujejo izpusti toplogrednih plinov v ozračje. Promet porabi tretjino vse primarne energije in je eden največjih in najbolj razpršenih porabnikov “neobnovljivih virov energije. Je glavni vir onesnaženja zraka, vzrok podnebnih sprememb, telesnih poškodb in smrti, zato se samo po sebi zastavlja vprašanje, kaj lahko storimo za zmanjšanje škode, ki jo povzroča promet. Zagotovo lahko veliko storimo že s spremembo naših potovalnih navad.

Vsak posameznik lahko pripomore k zmanjšanju škode z izbiro sebi in okolju prijaznega načina potovanja. Pomembno je, da premislimo o nujnosti vsake vožnje. Pustimo avto doma in se na krajše poti odpravimo s kolesom ali peš.

Z vzgojno preventivno akcijo nagovarjamo mlade udeležence v prometu, da spremenijo potovalne navade. Želimo jih spodbuditi k uporabi alternativnih prevoznih sredstev, predstavili smo varne kolesarske poti, opozorili na ukrepe s katerimi je potrebno zagotoviti varnost kolesarjev ter izpeljali učno uro varnega kolesarjenja po mestnih prometnicah.

Na prireditvenem prostoru TRGA SVOBODE  so potekale naslednje spremljevalne dejavnosti:

  • preizkus demonstracijskih naprav AVP  SPV,
  • predstavitev dela Policije,
  • predstavitev Srednje prometne šole Maribor,
  • predstavitev dela Centra nujne medicinske pomoči,
  • predstavitev Energetske agencije za Podravje,
  • Rdeči križ, OE Maribor – prikaz nudenja prve pomoči,
  • ustvarjalna delavnica ZPM Maribor ”Trajnostna mobilnost kot jo vidi mlada generacija”,
  • kolesarski spretnostni poligon.

Vsi učenci so za sodelovanje prejeli majico z znakom evropskega tedna mobilnosti.

[Not a valid template]

Mentorica prometne vzgoje: Dijana Gradišnik