Izbirni predmeti in fakultativni pouk za šolsko leto 2021/2022

Spoštovani starši/skrbniki, drage učenke/učenci.

Pred vami je izbor neobveznih in obveznih izbirnih predmetov ter fakultativnega pouka za šolsko leto 2021/2022. Vse podrobnosti o prijavi si lahko preberete v spodnji preglednici. Prijavo na NIP in OIP izvedejo starši/skrbniki in ne učenke/učenci. Prijavo na NIP angleščina za 1. razred ste starši že uredili pri vpisu v šolo.

Rok za izbiro oz. prijavo na obvezne in neobvezne izbirne predmete je 28. 5. 2021. Rok za prijavo na fakultativni pouk je 21. 5. 2021.

 Obvezni IPNeobvezni IPFakultativni pouk
RazredZa bodoče učence 7., 8. in 9. razredov (nabor družboslovnih in naravoslovnih predmetov)- učenci bodočih 1. razredov (NIP angleščina)
- učenci bodočih 4., 5. in 6. razredov (NIP nemščina, NIP računalništvo, NIP umetnost, NIP tehnika, NIP šport, NIP italijanščina)
- učenci bodočih 7., 8. in 9. razredov (NIP nemščina)
- učenci bodočih 3., 4., 5. in 6. razredov (FP nemščina)
- učenci bodočih 4., 5. in 6. razredov (FP računalništvo)
Način in rok prijavePisno s pomočjo prijavnice, ki so jo učenci prejeli pri razredniku.
Rok za oddajo prijavnice: 18. 5. 2022
Pisno s pomočjo prijavnice, ki so jo učenci prejeli pri razredniku.
Rok za oddajo prijavnice: 18. 5. 2022
Pisno s pomočjo prijavnice, ki so jo učenci prejeli pri razredniku.
Rok za oddajo prijavnice: 18. 5. 2022
Vključitevobveznaprostovoljna oz. neobveznaprostovoljna oz. neobvezna
Obiskovanjeobveznopo vključitvi obveznopo vključitvi obvezno
Število ur/teden2 uri (s soglasjem staršev lahko tudi 3 ure)1 ali 2 uri (največ en predmet)1 ura (FP računalništvo) in/ali 2 uri (FP nemščina)
Oprostitev obiskovanjana podlagi vpisne vloge (samo v primeru obiskovanja javno veljavnega programa glasbene šole)//
Ocenjevanjeda, ocena se vpiše v spričevaloda, ocena se vpiše v spričevalone
Možnost spremembdo konca septembrado konca septembra (le prepis v drugo skupino, v kolikor je to mogoče)/
Povezave na predstavitev predmetovBodoči 7., 8. in 9. razred
Predstavitev OIP (publikacija)
Bodoči 4., 5. in 6. razred
Predstavitev NIP nemščina
Predstavitev NIP računalništvo
Predstavitev NIP umetnost
Predstavitev NIP tehnika
Predstavitev NIP šport
Predstavitev NIP italijanščina

Bodoči 7., 8. in 9. razred
Predstavitev NIP nemščina
Bodoči 4., 5. in 6. razred
Predstavitev FP računalništvo

Bodoči 3., 4., 5. in 6. razred
Predstavitev FP nemščina

Do omenjenega roka morate starši/skrbniki učencev:

  • bodočega 7. do 9. razreda na eAsistentu rangirati obvezne izbirne predmete (ter izbrati število ur izbirnih predmetov),
  • bodočega 4. do 9. razreda na eAsistentu določiti morebitni neobvezni izbirni predmet,
  • bodočega 3. do 6. razreda prijavo na fakultativni pouk nemščine opraviti s pomočjo papirne prijavnice, ki so jo učenci prejeli od razrednika/razredničarke,
  • bodočega 4. do 6. razreda prijavo na fakultativni pouk računalništva opraviti s pomočjo papirne prijavnice, ki so jo učenci prejeli od razrednika/razredničarke.

Pripravljena so navodila:
navodila za izbiro neobveznih izbirnih predmetov,
navodila za izbiro obveznih izbirnih predmetov.

V primeru težav pri izbiri pišite na bostjan.strnad@osfpmaribor.si.

Prosimo Vas, da do omenjenih rokov uredite prijavo na obvezne in neobvezne izbirne predmete ter fakultativni pouk.

Hvala za razumevanje.

Kolektiv OŠ Franceta Prešerna Maribor

Dostopnost