Karta varnih šolskih poti OŠ Franceta Prešerna za podružnično šolo (2. 6. 2017)

Varnost otrok predstavlja pomemben element v kompleksnem področju prometne varnosti.
Otroci spadajo med ranljivejše skupine v cestnem prometu in so največkrat žrtve v prometnih nesrečah v vlogi pešcev in kolesarjev, zato je področje šolskih poti, in s tem povezano učinkovito načrtovanje varnejših šolskih poti, izrednega pomena za varnost otrok v prometnem vsakdanu.

Prosimo, če si vzamete nekaj časa in pregledate karto varnih šolskih poti OŠ Franceta Prešerna za podružnično šolo Staneta Lenardona v Razvanju, Karta bo visela tudi avli  podružnične šole.

Prosimo za pripombe, saj je naš cilj varnejše šolske poti in varnejši šolski okoliš.

VARNE ŠOLSKE POTI OŠ France Prešeren – Podružnica Staneta Lenardona Razvanje (februar 2017, )

Pripombe bomo sprejemali do 20. junija 2017, na elektronski naslov: dijana.meglic@guest.arnes.si

Dostopnost