Ko bom velik bom… (17. 1. 2020)

TEHNIŠKI DAN na Osnovni šoli Franceta Prešerna,
KO BOM VELIK BOM …

Petek,  17. 1. 2020, je bil dan, namenjen spoznavanju različnih poklicev. Šola ga je organizirala skupaj z Območno obrtno-podjetniško zbornico.

Pred začetkom tehniškega dne so se učenci zbrali v telovadnici, kjer so jih  pozdravili: predstavnica Mestne občine Maribor, predsednik Območne obrtne-podjetniške zbornice in ravnateljica šole Marta Otič.

V svojih nagovorih učencem so bili enotni, da je za učence zelo pomembna  izbira poklica in možnost, da izbere zanimiv poklic. Da pa lahko danes učenci ustrezno izberejo, je nujno, da dobijo veliko informacij, so na tem področju čim bolj razgledani in vedo, kakšne so možnosti. Osnova vsemu pa je znanje, ki ga učenci dobivajo tako v šoli kot izven nje. Koliko znanja in kakšen cilj so si učenci izbrali, pa je največkrat odvisno od njih samih.

»Ocene so pomembne, vendar je bolj pomembno znanje,« je nagovor zaključila predstavnica mestne občine Maribor.

Spoznavanje poklicev je za učence nujno potrebno.

Učenci od 6. do 9. razreda so se odpravili na številne šole: Srednja gradbena šola, v IC Piramida, Srednja šola za prehrano in živilstvo, Srednja lesarska šola, Kovinarstvo Bučar, Moto – Nautika, Srednja trgovska šola, TSČ Tezno, Srednja prometna šola, Biotehniška šola. Tam so učenci spoznavali različne šolske programe in poklice.  

Učenci od  1. do 5. razreda so ostali na šoli in spoznavali naslednje poklice:  POLICIST, VOJAK, AVTOPREVOZNIK, KOZMETIČARKA, ZIDAR, CVETLIČAR – VRTNAR, LONČARSTVO, TURISTIČNI VODNIK, REŽISER in ZOBOZDRAVNIK, KUHAR, NATAKAR, VODOVODNI INŠTALATER, KOZMETIČARKA.

Učenci, šolski novinarji, so prisostvovali predstavitvam poklicev v razredih od 1. do 5. in za šolsko spletno stran pripravili predstavitve poklicev.

Lidija Štrucl

Dostopnost