Moji odpadki, moja skrb! (2. 10. 2019)

LOČUJEM, SE NE ZMRDUJEM!

Snaga in Mestna občina Maribor sta začeli s kampanjo Moji odpadki, moja skrb, katere cilj sta odgovornejše ravnanje z odpadki na ekoloških otokih ter čistejše in bolj urejeno mesto. “Zbiralnice so vse prevečkrat polne, odpadki v njih pomešani, odvržene vreče s smetmi kazijo videz mesta. V kampanjo bodo vključene vse mestne četrti in krajevne skupnosti v občini, ki bodo tekmovale s tistimi ekološkimi otoki, ki so jih Snaga, občinski urad za komunalo, promet in prostor ter medobčinski inšpektorat prepoznali kot najbolj kritične, na katerih je neustrezno (zunaj posod za ločevanje) odloženih in nesortiranih odpadkov največ. Ker je takšen ekološki otok tudi v KS Razvanje, smo se v sredo, 2. 10. 2019, ob 10. uri, učenci podružnične šole, v okviru spoznavanja okolja, pod vodstvom Snaginih delavcev preizkusili v zabavnem ločevanju odpadkov ob ekološkem otoku v Razvanju (Ulica Janka Sernca 1). Ker smo bili pri ločevanju odpadkov zelo uspešni, smo si prislužili sličico (tattoo) Duška – Snagine maskote.

[Not a valid template]

Zapisala Simona Debeljak