Nacionalno preverjanje znanja 2022

Spoštovani starši/skrbniki, drage učenke in učenci!

Prvomajske počitnice so mimo. V 6. in 9. razredu učenci pišejo Nacionalno preverjanje znanja (NPZ).

Datumi nacionalnega preverjanja znanja so sledeči:

  • sreda, 4. 5. 2022 slovenščina (6. in 9. razred)
  • petek, 6. 5. 2022 matematika (6. in 9. razred)
  • torek, 10. 5. 2022 angleščina (6. in 9. razred)

Organizacija pouka v času pisanja NPZ

1. do 5. razred
Učenci od 1. do 5. razreda bodo imeli na dneve pisanja NPZ nemoten pouk po ustaljenem urniku. Edina sprememba je ta, da bodo imeli učenci 5. c razreda pouk v učilnici K2 do 9.55. Z malico in nato s poukom nadaljujejo v svoji matični učilnici P10.

6. in 9. razred
Učenci se zberejo pred šolo ob 7.50. Ob 8. uri gredo skupaj z nadzornimi učitelji v učilnice, kjer bodo pisali NPZ. V avli bodo objavljeni razporedi učencev po učilnicah

Začetek pisanja NPZ bo ob 8.15, zaključek pa 9.15. Po zaključku pisanja NPZ učenci nadaljujejo s poukom po urniku v učilnici v kateri so pisali NPZ. Ob 9.55 se preselijo v matično učilnico, kjer bodo malicali. Pouk se nadaljuje ob 10.15 po rednem urniku.

7. in 8. razred
Učenci oddelkov, ki bodo po dogovoru s posameznimi učitelji te dneve imeli pouk v času pisanja NPZ (torej 1., 2. ali 3. šolsko uro), upoštevajo navodila teh učiteljev.

Ostali učenci 7. in 8. razredov pridejo v šolo ob 9.55 in gredo na malico v matične učilnice. Pouk se nadaljuje ob 10.15 po rednem urniku.

Vsem želimo prijetne praznike.

Kolektiv OŠ Franceta Prešerna Maribor