Nagovor ravnateljice (3. 9. 2018)

Drage učenke, učenci, spoštovani starši, cenjene sodelavke in sodelavci!

Za nami je čas počitnic, čas oddiha in brezskrbnih dni, pred nami pa nov začetek, novo šolsko leto, polno novih pričakovanj in izzivov.
Prisrčen pozdrav ob začetku šolskega leta 2018/19, poseben pozdrav namenjam staršem in otrokom, ki ste letos prvič prestopili prag naše šole. Zahvaljujem se vam za zaupanje in prepričana sem, da ga bomo z dobrim delom tudi upravičili.

Pričakovanja v novem šolskem letu so prav gotovo velika. Vsi si želimo, da bi bilo za naše učence uspešno, da bi bilo medsebojno sodelovanje, ki naj temelji na objektivni in konkretni informiranosti vseh akterjev šole in na strpnem in medsebojno spoštljivem dialogu, dobro.

K uspešnosti in dobremu počutju učencev veliko pripomore tudi dobro in pravočasno sodelovanje med domom in šolo, zato vas, spoštovani starši, vabim, da redno prihajate na pogovorne in govorilne ure ter roditeljske sestanke.

Pomemben cilj šole je kakovostno delo z učenci, ki jim bo dalo dovolj kakovostnega znanja, in razvijanje vrednot, ki nam prinašajo sobivanje v spoštljivih medsebojnih odnosih in sodelovalnosti, kjer je prostor za razumevanje in sprejemanje drugačnosti ter za medsebojno pomoč in podporo, s posebnim poudarkom na zdravem načinu življenja.

V spoštljivih in strpnih medsebojnih odnosih ter sodelovanju je ključ do prijetne in ustvarjalne klime, ki prinaša veselje do dela, veselje do raziskovanja in odkrivanja vedno novih znanj, aktivno udejstvovanje pa tlakuje najlažjo pot do uspeha.

Ni dovolj le priložnost za samopotrjevanje, potrebno se je učiti, tudi izbirati in odločati, svoj čas koristno izrabiti, kultivirati svojo osebnost in se naučiti živeti v skupnosti, sprejemati drugačnost in iskati dobro v sebi in v drugih.

Z odkrivanjem in spodbujanjem tistega najbolj žlahtnega v učencih in nas samih se z veseljem podajamo na pot v novo šolsko leto in skupaj odkrivajmo skrivnosti, ki nam jih prinaša naše skupno šolsko življenje.

Prepričana sem, da bo tudi letošnje šolsko leto ustvarjalno in plodno, takšno pa bo le, če se bomo dela lotili složno in zavzeto v medsebojnem sodelovanju.

Naj nas vrednote znanja, sodelovanja in spoštovanja osrečujejo, bogatijo in popeljejo do zastavljenih ciljev.

V publikaciji za šolsko leto 2018/19 smo zbrali pomembne podatke in napotke iz življenja in dela naše šole. Naj vsem služi kot vodnik med šolskim letom.

Spoštovani starši, dragi učenci in sodelavci, upam in želim, da bo šolsko leto, ki je pred nami, potekalo tako, da se bomo ob zaključku šolskega leta vsi veselili uspehov naših učencev. Za to si bomo vsi v šoli zelo prizadevali, ob skupnem dobrem sodelovanju pa nam bo to zagotovo tudi uspelo.

Vsem zaposlenim želim prijazno šolsko leto in da bi lahko večino svojega delovnega časa namenili našemu poslanstvu. Naša naloga je, da s svojim zgledom učencem pokažemo, da je znanje vrednota, ki nam je nihče ne more vzeti. Prav tako jih moramo z zgledom spodbujati h krepitvi vrednot, kot so spoštovanje, strpnost, ustvarjalnost, doslednost, humanost in odgovornost.

Ravnateljica
Marta Otič, prof.

 

Dostopnost