Obvestilo za četrtek (7. 12. 2017)

Spoštovani starši!

V četrtek, 7. 12. 2017, je za učence kulturni dan V PRSIH MODRINE načrtovan po Letnem delovnem načrtu OŠ Franceta Prešerna.

Za učence od 1. do 5. razreda bo v šoli ta dan zagotovljeno dežurstvo v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju do 14.30, in sicer za učence, ki so oddali prijavnice. Malica in kosilo za prijavljene učence bosta ob 9. uri oz. ob 12.30.

Učenci, ki bodo prijavljeni samo na kosilo, pridejo v šolo ob 14. uri.

Dan dejavnosti se začne za vse učence ob 14.30 in zaključi ob 19. uri.

Po dejavnostih in malici v matičnih učilnicah si bodo učenci od 1. do 4. razreda ob 16.30, učenci od 5. do 9. razreda pa ob 17.30 skupaj z razredniki in spremljevalci ogledali prireditev V PRSIH MODRINE.

Po končani prireditvi se bomo sprehodili med stojnicami.

Učenci podružnične šole Staneta Lenardona imajo v četrtek pouk po urniku.

 

Maribor, 5. 12. 2017                                                                        

Karin Kaloh