Obvestilo za športni dan (17. 5. 2018)

V skladu z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Franceta Prešerna Maribor bomo v ČETRTEK, 17. 5. 2018, izvedli 5. športni dan – športne igre (ODBOJKA, NOGOMET), za učence 6., 8. in 9. razredov.

Prihod v šolo: 8.20.

Deklice 6. razredov se zberete v telovadnici 2, deklice 8. in 9. razredov pa v telovadnici 1.

Dečki 6., 8. in 9.  razredov se zberete na šolskem igrišču.  

Učenci 4. in 7. razredov imajo pouk.

Učenci 1. VIO pričnejo s športnim dnem 8.15 in zaključijo ob 12.00.

1. in 2. razred – športne igre (MINI OLIMPIADA).

3. razred – orientacijski pohod (KOBLARJEV ZALIV).

JV in OPB potekata po urniku.

Zapisala Dijana Gradišnik