Priporočljiva preventivna ravnanja zaradi koronavirusa (1. 3. 2020)

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 (koronavirusom) je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe, ki jih priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ):

1) Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
2) Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
3) V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
4) Upoštevamo pravila higiene kašlja.
5) Redno si umivamo roke z milom in vodo.
6) V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
7) Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
8) V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi.
9) Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Za uspešno preprečevanje pojava in širjenja različnih okužb potrebujemo tudi vašo pomoč. Pri tem nam lahko pomagate tako, da skupaj naredimo nekaj stvari:

1) Naučimo otroke, da si pogosto in pravilno umivajo roke z milom in vodo (glejte priložen letak).
2) Naučimo otroke, da kašljajo in kihajo v robček ali zgornji del rokava, če nimajo robčka pri sebi (glejte
priložen letak).
3) Ne pošiljajte bolnih otrok v šolo ali vrtec. Bolan otrok ne sodi v kolektiv. Če bo otrok v šoli zbolel, boste prejeli obvestilo, da ga odpeljete domov. Poskrbite, da bo otrok ostal doma do ozdravitve.

Več informacij v zvezi s koronavirusom pa lahko najdete na spletnih straneh NIJZ:

1) https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
2)
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

Samo z odgovornim odnosom in skupnimi prizadevanji pri preventivnem delovanju bomo pripomogli k preprečitvi širjenja te bolezni.

Ravnateljica: Marta Otič, prof.

Priloge:

Obvestilo staršem o priporočljivih preventivnih ravnanjjih zaradi koronavirusa (marec 2020,)
Pravilna higiena kašlja (marec 2020,)
Nasveti za umivanje rok (marec 2020,)

Dostopnost