Projekt NA-MA POTI: Spremljava pouka pri FI v 9. razredu (21. 2. 2020)

Učitelji: Damjan PIHLER
Razred: 9.B
Predmet: FIZIKA
Tema: SPECIFIČNA TOPLOTA SNOVI

V petek, 21.2. 2020 smo bili člani projektnega tima NA-MA POTI povabljeni k ogledu ure fizike v 9.razredu.

Za hospitacijo je bila potrebna predpriprava, saj je učitelj že prejšnji dan pripravil posodo z mivko in posodo z vodo, da se je oboje segrelo na sobno temperaturo. Učence je spodbudil k razmišljanju z raziskovalnim vprašanjem »Zakaj je voda nalita že od včeraj in zakaj mivka čaka v posodi že od včeraj?«

V eno posodo so nalili pol litra vode in v drugo nasuli pol kilograma mivke. V vsaki so izmerili začetno temperaturo in potem oboje segrevali ter v enakih časovnih intervalih zapisovali meritve. Podatke so prikazali z risanjem grafa in dobili 2 različna prikaza, ki so ju primerjali. Ugotovili so, da se mivka hitreje segreva kot voda. Učitelj je za prikazovanje rezultatov uporabil preveden danski program GRAPH.
Učenci so pridobili nove izkušnje in ugotovili, da specifična toplota snovi pove, koliko toplote moramo dovesti, da se 1 kilogram snovi segreje za 1°Kelvina. S

S svojo dejavnostjo je učitelj pri učencih razvijal podgradnik 2.2 naravoslovne pismenosti, saj so učenci morali razmišljati in postaviti raziskovalno vprašanje ter nato raziskati odziv snovi na dovajanje toplote.

Vsem prisotnim na uri so bile všeč aktivnosti učencev, ki so kasneje razložili, da njihov graf ni lepa premica, ker se mivka hitreje segreva kot voda.

Kolegu Damjanu Pihlerju čestitamo za sproščeno izvedeno uro, kjer nam je prikazal uporabo novega programa GRAPH pri pouku in uvajanje podgradnika 2.2. v učni proces.

Zapisala: Simona HARTMAN
Vodja PT NA-MA POTI

Dostopnost