Projekt NA-MA POTI: Spremljava pouka pri MAT v 4. razredu (10. 1. 2020)

Učiteljica: Tanja Vodušek
Razred: 4.a
Predmet: MATEMATIKA
Tema: DALJICA

V petek, 10. 1.2020  nas je učiteljica Tanja Vodušek povabila na ogled ure matematike. Na začetku ure je učencem predstavila cilje in kriterije tematskega sklopa.

 Učenci so s pomočjo interaktivnega gradiva spoznali delo arhitekta, ki pri svojem delu tudi uporablja geometrijsko orodje za risanje črt.

Interaktivno gradivo jih je vodilo pri risanju različnih črt in nazadnje so prišli do omejene ravne črte, ki so jo poimenovali daljica. Učenci so črte risali tudi na tablo in  skupaj so ugotavljali, kako se katera črta imenuje.

Naloge v gradivih so od učencev zahtevale natančno opazovanje in razlikovanje črt, določali so tudi lego daljic.

Ko so končali tabelsko sliko in prepisali besedilo v zvezek, so jih čakale naloge na učnih lističih z navodili, kakšne črte naj narišejo in v kateri legi.

Učiteljici Tanji se zahvaljujemo, da nam je dovolila pokukati v njen svet učenosti.

Zapisala: Simona HARTMAN
Vodja PT NA-MA POTI

Dostopnost