Projekt NA-MA POTI: Spremljava pouka pri NAR v 5. razredu (12. 8. 2018)

SPREMLJAVA POUKA

Učiteljica: Sabina Uranjek
Razred: 5.A
Predmet: Naravoslovje
Učna tema: ZRAK

 

V petek, 12. januarja nas je kolegica ga. Sabina Uranjek povabila k spremljanju pouka naravoslovja. Kljub temu, da je bila ura zgodnja, so se vsi učenci potrudili in prišli pravočasno k pouku. Povedali so, koliko že vedo o zraku  in kaj ga sestavlja. Sledila pa so problemska vprašanja, na katera so učenci s pomočjo poskusov iskali odgovore. Zanimalo jih je:

·      Ali vroč zrak zavzame enako velik prostor kot hladni?

·      Kako zrak izsledimo?

·      Ali zrak potrebuje prostor?

·      Kako spravimo zrak v vodi iz ene posode v drugo?

Učenci so ves čas aktivno sodelovali, se učili eden od drugega in na koncu ure vrednotili svoje znanje. Ugotovili so, da so se s pomočjo poskusov naučili veliko novega, česar so bili zelo veseli, vsi  so se počutili prijetno.

Ga. Sabina Uranjek je v pouk vključila elemente formativnega spremljanja, kritičnega mišljenja in sodelovalnega učenja ter zajela tudi cilje projekta NA-MA POTI. Uporabila  je različne digitalne pripomočke, s katerimi je pouk še popestrila.

Kolegici Sabini vsi prisotni čestitamo za enkratno izvedbo!

[Not a valid template]

Zapisala: Simona HARTMAN
Vodja PT NA-MA POTI