Projekt NA-MA POTI: Spremljava pouka pri SPO v 3. razredu (6. 3. 2020)

Učiteljica: Valerija LEPENER
Razred: 3.b
Predmet:  Spoznavanje okolja
Tema: KAJ ZAZNAVAMO S POSAMEZNIMI ČUTILI

Učiteljica Valerija nam je že drugič dovolila pokukati v svet montessori pedagogike in sicer v petek, 6. 3. Pripravila je krasno uro o uporabi naših čutil.

Na začetku je z učenci sedla v krog, z dlanmi obrnjenimi navzgor.  Učiteljica je začela igro tako, da je izbrala prvega učenca na način, da ga je pogledala in mu položila roko na rame; uporabila je igro tišine. S tem so se učenci umirili in skoncentrirali ter postali pozorni na naloge, ki so jih opravljali sošolci. Učenci so iz škatle na sredini izbirali predmete, ki so jih morali položiti k ustreznemu čutilu za vonj, okus, tip, sluh ali vid. Ko so opravili nalogo, so se vrnili na svoje mesto in dlani obrnili navzdol.

Sledilo je delo v skupinah, kjer so morali reševati razne naloge tako, da so s vonjanjem, okušanjem, tipanjem, poslušanjem in gledanjem prepoznavali predmete ali jih urejali po določenem zaporedju.

Ob koncu ure so se spet  zbrali v krogu in preverili svoje zapise in predvidevanja. Vse posodice in škatlice so pregledali in se pogovorili ter tako naredili evalvacijo opravljenih nalog.

Videti je bilo, da so učenci zavzeti za delo, saj so naloge opravljali z vso odgovornostjo, prepoznavali  so predmete,  presojali in  raziskovali  različne pripomočke ter urejali in analizirali pridobljene podatke. Tako je učiteljica uspešno realizirala cilje 2.gradnika naravoslovne pismenosti.

Kolegici Valeriji Lepener čestitamo za vsebinsko bogato in zanimivo uro, za katero je bilo potrebno veliko priprav, zbiranja in presojanja ustreznih materialov, ki so učencem znani.

Zapisala: Simona HARTMAN
Vodja PT NA-MA POTI

 

 

 

Dostopnost