Za predstavnike Sveta staršev in Sveta zavoda OŠ Franceta Prešerna Maribor