Za predstavnike Sveta staršev in Sveta zavoda OŠ Franceta Prešerna Maribor

Gradivo za 4. sejo Sveta zavoda (9. 3. 2023)

Poslovno finančno poročilo 2022 (delovno gradivo) (PDF)
Računovodski izkazi za leto 2022 (PDF)

Prejšnje objave

Gradivo za 3. sejo Sveta zavoda (28. 9. 2022)

Delovno gradivo Letni delovni načrt šole 2022-2023 (PDF)
Delovno gradivo Letno poročilo 2021-2022 (PDF)
Delovno gradivo Pravila šolskega reda 2022-09 (PDF)
Delovno gradivo Vzgojni načrt šole 2022-2023 (PDF)

Gradivo za 2. redno sejo Sveta zavoda (10. 3. 2022)
Letno poročilo 2021:
OŠFPMB – Poslovno in finančno poročilo MOM 2021 (PDF)
OŠFPMB – Računovodski izkazi za leto 2021 (PDF)
Finančni načrt za leto 2022:
OŠFPMB – Program dela 2022 (PDF)
OŠFPMB – Kadrovski načrt 2022 (priloga k Programu dela) (PDF)
OŠFPMB – Finančni načrt 2022 (PDF)

Poslovnik o delu Sveta zavoda OŠ Franceta Prešerna:
Poslovnik o delu SZ OŠ FP, 14. 12. 2021
(PDF)

Zapisnik 1. seje Sveta zavoda (14. 12. 2021):
Zapisnik, 14. 12. 2021
(PDF)

Gradivo za 1. sejo Sveta zavoda (14. 12. 2021):
Poslovnik Sveta zavoda OŠ Franceta Prešerna Maribor 2021 (delovno gradivo)
(PDF)

Gradivo za 12. sejo Sveta zavoda (30. 9. 2021):
Delovno gradivo Poročilo o življenju in delu šole za šolsko leto 2020-21.pdf
Delovno gradivo LDN šole 2021-22.pdf
Delovno gradivo Razvojni načrt šole 2021-26.pdf

Gradivo za 10. korespondenčno sejo Sveta zavoda (od 30. 3. do 2. 4. 2021):
OŠFPMB – Program dela 2021 (delovno gradivo).pdf
OŠFPMB – Kadrovski načrt 2021 (delovno gradivo).pdf
OŠFPMB – Finančni načrt 2021 (delovno gradivo).pdf

Letno poročilo 2020:
Poslovno in finančno poročilo – MOM 2020 (PDF)
Računovodski izkazi za leto 2020 (PDF)