Torkov dan v šoli (28. 1. 2020)

Danes je bil v šoli poseben dan. Manjkalo je 12 učencev. Učiteljica je sklenila, da bomo utrjevali znanje z montessori materiali. Razdelili smo se v skupine.
Prva skupina je na podlago za letne čase postavljala različne predmete, glede na letni čas.
Druga skupina je sestavljala sestavljanko letnih časov in mesecev.
Tretja skupina je sestavljala verigo 24 ur.
Četrta skupina je s pomočjo kroglic iz das mase in koledarja sestavljala mesec februar.
Učenec, ki na uro dobro pozna je prikazoval čas na analogni uri in prirejal ploščice z zapisanim digitalnim časom.
Sošolka je s pomočjo modrih perlic (št. 5) prikazala pet minut, ki jih naredi veliki kazalec med dvema številkama.
Vsak učenec je rešil tudi učni list. Z besedo smo morali napisati koliko je ura in narisati minutni kazalec.
Na koncu je vsaka skupina predstavila svoje delo še ostalim učencem.
Danes smo povezali med seboj matematiko, spoznavanje okolja in slovenski jezik.

Zapis besedila Ruben Krajnc, fotografije Valerija Lepener