Tradicionalni slovenski zajtrk v PŠ Razvanje (17. 11. 2017)

V petek, 17. 11. 2017, smo imeli naravoslovni dan Zdrav duh v zdravem telesu.
Dejavnosti smo namenili dnevu slovenske hrane in tradicionalnemu slovenskemu zajtrku. V nadaljevanju dneva dejavnosti smo izvedli delavnice na temo strpnost, komunikacije, sprejemanje drugačnosti.