Vabilo za vpis v 1. razred na matični šoli za šolsko leto 2017/2018 (3. 2. 2017)

Spoštovani starši,

obveščamo Vas, da bo vpis v 1. razred osnovne šole, za šolski okoliš OŠ Franceta Prešerna, za vse otroke, rojene od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, naslednje dni:

  • v torek, 14. 2. 2017 od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure,
  • v sredo, 15. 2. 2017 od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure,
  • v četrtek, 16. 2. 2017 od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure.

Vpis bo v prostorih šolske svetovalne službe v pritličju šole.

Starše oziroma skrbnike otrok prosimo, da imajo pri vpisu s seboj osebni identifikacijski dokument.

V skladu s 5. in 6. a – členom Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, ki določa postopek vpisa, so starši dolžni otroka vpisati v šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok  stalno oziroma začasno prebiva.Vabljeni!

Pripravila:
Vida Živkovič, šol. svetov. delavka

Marta Otič, prof.,
ravnateljica šole

Dostopnost