Vključevanje elementov Montessori pedagogike in Montessori materialov v pouk (2018/2019)

Tri leta je na šoli potekal razredni projekt, v katerem se v pouk vključujejo elementi Montessori pedagogike. V šolskem letu 2017/2018 sta bili izvedeni dve tematski delavnici za učitelje naše šole in za učiteljice drugih šol ter Montessori dan v okviru projekta NA-MA POTI.

V šolskem letu 2018/2019 se je ta projekt razširil v šolski projekt. V projekt nas je bilo vključenih 11 učiteljev naše šole. V okviru projekta smo delo pri pouku nadgradili z vključevanjem nekaterih dejavnosti in materialov, ki temeljijo na Montessori pedagogiki.

Ogled filma:
https://www.youtube.com/watch?v=sU62ukYhiiE&feature=youtu.be

Kratek informativni sestanek smo imeli v četrtek, 29. 8. 2019.

1. delavnica: Priprava otrok na delo (igra tišine in hoja po črti), se je izvedla v četrtek, 13. 9. 2019.

2. delavnica: Predpisalne vaje (finomotorika, jezik in rokovanje z Montessori materiali), se je izvedla v četrtek, 25. 10. 2019.

3. delavnica: Pisanje in branje (peščene črke, premična abeceda, tridelne bralne karte, mali predmeti, Zgodba o besednih vrstah – uvod v branje z razumevanjem in znaki za posamezno besedno vrsto), se je izvedla, 15. 11. 2019.

  • V ponedeljek, 5. 11. 2018, sem s sedmimi učenci iz 3. D razreda obiskala Pedagoško fakulteto v Mariboru. Na povabilo ge. Monike Mithans, smo na vajah študentom razrednega pouka predstavili primer dobre prakse. Pokazali smo, kako lahko v pouk, ki ga izvajamo v javnih šolah, uvajamo elemente Montessori pedagogike in Montessori materiale. Na dveh predstavitvah so naši učenci zelo navdušili predavateljico in študente.

4. delavnica: Predstavitev materialov in idej, ki so jih v tem času učiteljice same začele uvajati v pouk s sklopu šolskega projekta, 6. 12. 2019.

5. delavnica: Hospitacija v Osnovni Montessori šoli Barunice Dedee Vranyczany v Zagrebu. Šolo smo obiskale v treh skupinah po tri učiteljice (15. 1. 2019, 16. 1. 2019 in 17. 1. 2019).

  • 1. 2019, je naš 3. D razred obiskal predsednik ŠS gospod Belodjerić. Glede na videno se je odločil, da je nakup nekaterih Montessori materialov, ki jih člani projektne skupine potrebujejo pri svojem delu upravičen.

6. delavnica: Pogovorile smo se o vtisih, ki smo jih dobile na hospitaciji v Zagrebu, 14. 2. 2019.

7. delavnica: Sodelavkam sem razdelila naročene Montessori materiale – preko ŠS. Vsak material smo preizkusile: uvajanje tablice množenja, uvajanje tablice deljenja, kako uporabiti puzzle – celine, kako uporabiti puzzle – Evropa, geometrijska telesa, itd. Delavnica se je izvedla v četrtek, 28. 3. 2019.

8. delavnica: na domu – v mesecu aprilu.

  • 4. 2019, nas je v 3. D razredu obiskal pri pouku LUM profesor Urban Nedeljko. Izvedli smo medpredmetno delavnico, kjer smo izdelovali Montessori material – veriga 24 ur. Učenci so pobrusili in pobarvali kvadre z barvami, ki pripadajo določenemu delu dneva.

Vsaka članica je dobila 24 kvadrov, ki jih je doma sama sestavila v verigo. Poslala sem jim tudi veliko različnih povezav, kjer so bili napotki za domačo izdelavo različnih Montessori materialov.

9. delavnica: v okviru Tedna vseživljenjskega učenja sem izvedla delavnico za člane šolske projektne skupine Montessori, povabila pa sem tudi člane projektnega tima NA – MA poti in vse učiteljice in vzgojiteljice 1. triade ter vodstvo šole. Delavnice sta se udeležili tudi dve učiteljici iz OŠ Hoče.

Vsem, ki so se vabilu odzvali sem predstavila Zgodbo o nastanku Zemlje, ki je bila ves čas predstavitve podkrepljena s poskusi. Delavnico sem izvedla v četrtek, 30. 5. 2019.

10. delavnica: V mesecu juniju ali juliju, bodo učiteljice same pripravile nekaj materialov, ki jih bodo uporabljale v novem šolskem letu 2019/20.

S tem se je naš enoletni šolski projekt zaključil. Vsaka članica bo nadaljevala s svojim delom in po potrebi širila pridobljeno znanje v svojem aktivu.

Hvala vsem članom (Aleksandra, Karmen, Metka Č., Sanja, Mojca P., Vesna D., Nataša, Milena, Tina, Mihaela in Urban) za kratek sprehod v Montessori svet.

[Not a valid template]

Vodja in izvajalka šolske Montessori projektne skupine:
Valerija Lepener, prof. razrednega pouka in diplomirana Montessori pedagoginja (3 – 12 let)

Dostopnost