Vključevanje elementov Montessori pedagogike in Montessori materialov v pouk

NOVI PROJEKT NA ŠOLSKI RAVNI:

Vključevanje elementov Montessori pedagogike in Montessori materialov v pouk

Že dve leti poteka na šoli razredni projekt, kjer se v pouk vključujejo elementi Montessori pedagogike. V preteklem šolskem letu sta bili izvedeni dve tematski delavnici za učitelje naše šole in tudi zunanje učiteljice in Montessori dan v okviru projekta NA-MA poti.

V novem šolskem letu se bo ta projekt razširil v šolski projekt. Na začetku bodo v projekt vključene učiteljice naše šole, ki so bile udeleženke lanskih delavnic.

V okviru projekta bomo delo pri pouku nadgradili z vključevanjem nekaterih dejavnosti in materialov, ki temeljijo na Montessori pedagogiki.

Otrokom bodo posredovane Velike zgodbe (Nastanek vesolja, Zgodba o številih, Zgodba o deželi besednih vrst, …), delali bodo poskuse, pri delu bodo uporabljali montessori materiale, učili se bodo samostojnega dela in sami bodo načrtovali svoje dejavnosti.

V okviru članov projektne skupine bodo potekale tematske delavnice, kjer bodo predstavljeni posamezni materiali in možnosti za uporabo pri pouku ter druge ideje za poglobitev in nadgradnjo pouka. Nekatere materiale si bodo izdelale učiteljice tudi same ali pri pouku s pomočjo učencev.

Po potrebi bodo predstavljene tematske delavnice tudi za vse zaposlene na šoli.

CILJI:

  • različne delavnice za zaposlene na šoli,
  • razvijanje samostojnosti in samodiscipline,
  • sposobnost načrtovanja svojega dela pri pouku,
  • sodelovalno učenje,
  • krepitev pozitivnega odnosa do dela,
  • razvijanje vedoželjnosti in želje po raziskovanju,
  • konkretno delo z materiali,
  • izdelava materialov.

Nekaj povezav (preteklo delo):