Izpolnjevanje prijavnic za neobvezne izbirne predmete (NIP)

Na prijavnici za neobvezne izbirne predmete starši/skrbniki skupaj z učencem označite s simbolom (npr. kljukico) zgolj en kvadrat: bodisi tistega, da učenec ne bo obiskoval nobenega izbirnega predmeta, bodisi en predmet, ki ga učenec želi obiskovati. Starši/skrbniki prijavnico tudi podpišete.

Slika 1: Primer napačno izpolnjene prijavnice za NIP (preveč izbranih predmetov)

 

Slika 2: Primer napačno izpolnjene prijavnice za NIP (manjka podpis)

Slika 3: Primer pravilno izpolnjene prijavnice za NIP (označen en okvirček in dodan podpis)

Dostopnost