Oddelki v šolskem letu 2018/2019

RAZRED UČILNICA RAZREDNIČARKA/RAZREDNIK
SORAZREDNIČARKA/SORAZREDNIK
1. A P5 Ramona Lesar Puklavec, Milena Zaner
2. skupina JV Milena Zaner
3. skupina OPB Nataša Miteva
1. B P3 Karmen Kresnik, Brigita Tominc
1. skupina OPB Darja Dobaja Humar
1. C P4 Aleksandra Gorjup, Jožica Šošter
1. skupina JV Jožica Šošter
2. skupina OPB Brigita Tominc
1. D/2. D* Razvanje Simona Debeljak, Miranda Irgolič
11. skupina OPB Miranda Irgolič
2. A P2 Mojca Povoden
5. skupina OPB Monika Boltar
2. B I/1 Sanja Antolić
8. skupina OPB Matjaž Pirman
2. C P1 Silva Vivod
4. skupina OPB Marija Vinko
3. A II/2 Vesna Trampuš
3. B II/1 Emanuela Mohorko
3. C I/4 Vesna Dužič
3. skupina JV Sonja Kogelnik

7. skupina OPB Tjaša Vodušek
3. D I/3 Valerija Lepener
6. skupina OPB Metka Čepe
3. E/4. D* Razvanje Marjetka Goljat/Alenka Fajfar
12. skupina OPB Alenka Fajfar
4. A II/6 Tanja Vodušek
4. B II/5 Brigita Trinko
4. C II/4 Sabina Hartman
9. skupina OPB Katja Klačinski
5. A I/2 Sabina Uranjek
10. skupina OPB Tatjana Stamenkovič
5. B P10 Natalija Drakšič
5. C II/3 Mihaela Robič Ritonja
6. A II/7 Biserka Bratovščak, Simona Hartman
6. B II/12 Nataša Želježič, Zlatka Bertalanič Berden
6. C II/11 Tatjana Stamenkovič, Dijana Gradišnik
7. A K5 Urban Nedeljko, Janja Senekovič
7. B II/13 Marjetka Bunford Selinšek, Jasmina Blažič
7. C I/8 Damijana Počkaj Horvat, Irena Gradišnik
7. D P7 Mirjana Colnarič, Blanka Zajšek
8. A II/10 Branka Arko, Boštjan Strnad
8. B K1 Damjan Pihler, Milan Jalen
8. C I/7 Martina Borko, Branko Koražija
8. D
P8 Andreja Vračko, Metka Sevčnikar Krasnik
9. A P6 Radeja Lokar Rutar, Danilo Šibila
9. B K3 Andrej Juder, Lidija Štrucl
9. C II/8 Karolina Reich, Jožica Hrženjak

 * kombinirani oddelki