Skupnost učencev šole

Učenci oddelčne skupnosti volijo v skupnost učencev šole po dva predstavnika oddelka. Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se predstavniki povezujejo v skupnost učencev šole.

Skupnost učencev opravlja naslednje naloge:

  • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
  • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
  • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.),
  • predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej,
  • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Skupnost učencev šole vodita:

  • Tina Bujišić (za učence od 3. do 5. razreda)
  • Marija Mitrović (za učence od 6. do 9. razreda)
Dostopnost