Šolsko leto

KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Šolsko leto se začne 1. septembra 2023 in konča 31. avgusta 2024. Pouk z dejavnostmi ob pouku v šolskem letu traja največ 38 tednov (5 dni v tednu), izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole. Ura pouka traja 45 minut.

Pouk se prične 1. septembra 2023.

Šolsko leto se deli na dve ocenjevalni obdobji:

  • 1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2023 do 31. januarja 2024
  • 2. ocenjevalno obdobje: od 1. februarja 2024 do 24. junija 2024 (od 1. do 8. razreda) in od 1. februarja 2023 do 14. junija 2024 (9. razred)

Več informacij najdete na straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Dostopnost