Šolsko leto

KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Šolsko leto se začne 1. septembra 2021 in konča 31. avgusta 2022. Pouk z dejavnostmi ob pouku v šolskem letu traja največ 38 tednov (5 dni v tednu), izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole. Ura pouka traja 45 minut.

Pouk se prične 1. septembra 2021.

Šolsko leto se deli na dve ocenjevalni obdobji:

1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2021 do 31. januarja 2022

2. ocenjevalno obdobje: od 1. februarja 2022 do 24. junija 2022 (od 1. do 8. razreda) in od 1. februarja 2022 do 15. junija 2022 (9. razred)