Vpis v 1. razred

V 1. razred osnovne šole se vpisujejo otroci, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo pričeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let.
Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti za vstop v šolo obvezno.

Vpis v 1. razred osnovne šole poteka v mesecu februarju.

Pred uradnim vpisom v 1. razred vabimo bodoče učenke in učence ter njihove starše na srečanje bodočih prvošolcev.

V pomoč so vam lahko še dodatne informacije v zloženki:

Dostopnost