V 1. razred osnovne šole se vpisujejo otroci, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo pričeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let.                   
Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti za vstop v šolo obvezno.
           

                  Vpis v 1. razred osnovne šole poteka v mesecu februarju. 

Prehod iz vrtca v šolo je velika sprememba za vsako družino.

Da bi bil prehod prijetnejši, organiziramo različna srečanja, da otroci spoznajo svojo šolo že pred vpisom in tako lažje prebrodijo začetne zadrege ob spremembi okolja.

Več informacij lahko najdete v spodnji zloženki:

Iz vrtca v šolo (november 2019, )