V šolskem letu 2018/2019 bomo organizirali dva starševskega večera in sicer:

  • Prvi starševski večer –  8.11.2018 ob 17. uri: Bojan Kodelja – Izzivalec ulice
  • Drugi starševski večer – predvidoma v maju 2019