V šolskem letu 2020/2021 bomo organizirali starševska večera v obliki spletnih videokonferenc in webinarjev, starši bodo obveščeni o izvedbi posameznega starševskega večera.

Prvi virtualni starševski večer bomo izvedli v sredo, 18.11.2020 ob 17.30. Predavateljica bo dr. Nina Ana Jager (naslov predavanja Odgovornost učenca). Starši boste prejeli vsa potrebna navodila za starševski večer po elektronski pošti.