Oddaja šolskih prostorov

Spoštovani,

šolske prostore bomo oddajali na osnovi Pravilnika o oddaji prostorov, drugih nepremičnin in opreme Osnovne šole Franceta Prešerna Maribor v uporabo, ki ga je sprejel ravnatelj šole 16. 3. 2022 in v skladu z navodili Mestne občine Maribor, za obdobje od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024.

Cene oddaje je določila Mestna občina Maribor.

Cenik:

Prostor, ki ga dajemo v uporaboCena (45 minut)
Klasična učilnica10,00 EUR
Računalniška učilnica 130,00 EUR
Računalniška učilnica 225,00 EUR
Učilnica s prilagojeno opremo16,00 EUR
Prostor za športno vzgojo, vadbeni prostor, T2, 288 kvadratnih metrov, vhod iz Betnavske ulice18,00 EUR
Prostor za športno vzgojo, vadbeni prostor, T3, 123 kvadratnih metrov, vhod iz Betnavske ulice10,00 EUR
Prostor za športno vzgojo, vadbeni prostor, T1, 563 kvadratnih metrov30,00 EUR
Prostor za športno vzgojo, vadbeni prostor, T4, 307 kvadratnih metrov21,00 EUR
Zunanje igrišče za nogomet, košarko, odbojko23,00 EUR
Skok v daljino9,00 EUR

Prostore bomo oddajali do izpolnitve mest.

Prednost pri dodelitvi bodo imeli:

  • dosedanji uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti do šole,
  • uporabniki, ki se bodo prijavili za daljši rok uporabe telovadnice.

Vlogo pošljite prosim, na e naslov: darja.eisner@osfpmaribor.si.

Šolske prostore bo možno uporabljati od 1. 9. 2022 naprej.

Maribor, 18. 8. 2023

Ravnatelj, Damjan Pihler

Priloge:
Pravilnik o oddaji prostorov v najem (PDF, marec 2022)
Oddaja šolskih prostorov 2023-2024 (PDF)
Vloga za uporabo notranjih prostorov in zunanjih športnih površin (PDF)
Navodila za posameznike, ki v objektu občasno opravljajo storitev ali druge dejavnosti, ki lahko povzročijo požar (PDF)

Dostopnost