Predstavitev svetovalne službe

SVETOVALNI DELAVKI

Marija Mitrović, mag. prof. inkluzivne pedagogike
(tel.: 320 69 56)
e-pošta: marija.mitrovic@osfpmaribor.si

Pija Samec, mag. prof. inkluzivne pedagogike
(tel.: 320 69 67)
e-pošta: pija.samec@osfpmaribor.si

PODROČJA DELOVANJA:

 • vpis v 1. razred,
 • učenci s posebnimi potrebami,
 • nadarjeni učenci,
 • učne težave,
 • prostovoljstvo,
 • karierna orientacija in vpis v srednjo šolo,
 • vodnik po srednješolskih programih,
 • subvencionirana šolska prehrana,
 • starševski večeri,
 • zanimive povezave.

Šolska svetovalna služba svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.

Svetovalni delavki na šoli sta Marija Mitrović, mag. prof. inkluzivne pedagogike in Pija Samec, mag. prof. inkluzivne pedagogike. Na področju dela z nadarjenimi učenci in otroci s posebnimi potrebami sodeluje še Branka Ribič Hederih, univ. dipl. psihologinja.

 Temeljne naloge šolske svetovalne službe so:

 • vpis otrok v šolo,
 • poklicno svetovanje,
 • odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci,
 • pomoč in svetovanje pri reševanju socialno-ekonomskih stisk učencev,
 • spremljanje psihosocialne klime na šoli,
 • spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela,
 • sodelovanje z učitelji, učenci, vodstvom šole in zunanjimi strokovnimi institucijami,
 • individualno svetovanje staršem,
 • organizacija in izvedba tematskih roditeljskih sestankov,
 • skupinsko in individualno reševanje vzgojne in učne problematike.

Starši učencev se lahko po predhodnem dogovoru oglasite na razgovoru v prostorih šolske svetovalne službe v dopoldanskem času od 8. do 12. ure, v popoldanskem času pri gospe Mariji Mitrović vsak torek od 14. do 16. ure, pri gospe Pija Samec vsak četrtek od 15. do 17. ure ter v času rednih mesečnih govorilnih ur.

Dostopnost