Šolsko leto

KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Šolsko leto se začne 1. septembra 2022 in konča 31. avgusta 2023. Pouk z dejavnostmi ob pouku v šolskem letu traja največ 38 tednov (5 dni v tednu), izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole. Ura pouka traja 45 minut.

Pouk se prične 1. septembra 2022.

Šolsko leto se deli na dve ocenjevalni obdobji:

  • 1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2022 do 27. januarja 2023
  • 2. ocenjevalno obdobje: od 3. februarja 2023 do 24. junija 2023 (od 1. do 8. razreda) in od 3. februarja 2023 do 15. junija 2023 (9. razred)

Več informacij najdete na straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Dostopnost