Šolske spletne učilnice najdete na povezavi https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=2281.
Dostop do posamezne učilnice uredi učitelj, ki je nosilec učilnice.