Šola organizira podaljšano bivanje za učence od prvega do petega razreda. Šola ima 7,12 oddelkov podaljšanega bivanja v matični šoli in 1,52 oddelka podaljšanega bivanja v podružnični šoli. Učenci so v podaljšanem bivanju od konca pouka do 16.05 (dežurna skupina do 16.55, v podružnični šoli do 16.30). V tem času imajo učenci kosilo in popoldansko malico pod nadzorom učiteljev OPB, sodelujejo v kulturnih, športnih, umetniških ter drugih sprostitvenih dejavnostih. Pedagoško delo je načrtovano 1 šolsko uro, v okviru katere učenci pišejo domače naloge in opravljajo druge šolske obveznosti.