Interni akti

Za ogled oz. prenos internega akta klikni na dokument.

RAZVOJNI NAČRT
Razvojni načrt OŠ Franceta Prešerna 2021-2026 (PDF, september 2021)

LETNI DELOVNI NAČRT
Letni delovni načrt OŠ Franceta Prešerna (PDF, september 2022)

VZGOJNI NAČRT
Vzgojni načrt šole (PDF, april 2023)

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
Pravila šolskega reda (PDF, april 2023)
PŠR priloga 1: Pravila ukrepanj, ravnanj in obnašanja v času pouka in drugih dejavnosti (PDF, april 2023)
PŠR priloga 2: Kršitve in vzgojno ukrepanje (PDF, april 2023)

HIŠNI RED
Hišni red 2022-2023 (PDF, september 2022)

POROČILA
Poročilo o uresničevanju programa LDN 2021-2022 (PDF, september 2022)

OSTALO
Kriteriji za podelitev ključa (PDF, september 2016)
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (PDF, oktober 2019)
Pravila delovanja šolskega sklada (PDF, februar 2020)
Poslovnik o delu Sveta zavoda OŠ Franceta Prešerna (PDF, december 2021)
Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu (PDF, avgust 2022)

Vloge za dodelitev statusa športnika oz. umetnika in priloge najdete med obrazci.

Dostopnost