Interni akti

Za ogled oz. prenos internega akta klikni na dokument.

RAZVOJNI NAČRT
Razvojni načrt OŠ Franceta Prešerna 2021-2026 (PDF, september 2021)

LETNI DELOVNI NAČRT
Letni delovni načrt OŠ Franceta Prešerna (PDF, september 2023)

VZGOJNI NAČRT
Vzgojni načrt OŠ Franceta Prešerna (PDF, september 2023)

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
Pravila šolskega reda OŠ Franceta Prešerna (PDF, september 2023)
PŠR priloga 1: Pravila ukrepanj, ravnanj in obnašanja v času pouka in drugih dejavnosti (PDF, september 2023)
PŠR priloga 2: Kršitve in vzgojno ukrepanje (PDF, september 2023)

HIŠNI RED
Hišni red OŠ Franceta Prešerna (PDF, september 2023)

POROČILA
Poročilo o uresničevanju programa LDN 2022-2023 (PDF, september 2023)

OSTALO
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (PDF, oktober 2019)
Pravila delovanja šolskega sklada (PDF, februar 2020)
Poslovnik o delu Sveta zavoda OŠ Franceta Prešerna (PDF, december 2021)
Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu (PDF, avgust 2022)

Vloge za dodelitev statusa športnika oz. umetnika in priloge najdete med obrazci.

Dostopnost