Interni akti

Za ogled oz. prenos internega akta klikni na dokument.

HIŠNI RED
Hišni red 2022-2023 (PDF, september 2022)

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
Pravila šolskega reda (PDF, september 2022)

VZGOJNI NAČRT
Vzgojni načrt šole 2022-2023 (PDF, september 2022)

RAZVOJNI NAČRT
Razvojni načrt OŠ Franceta Prešerna 2021-2026 (PDF, september 2021)

LETNI DELOVNI NAČRT
Letni delovni načrt OŠ Franceta Prešerna (PDF, september 2022)

POROČILA
Poročilo o uresničevanju programa LDN 2021-2022 (PDF, september 2022)

OSTALO
Pravila ukrepanj, ravnanj in obnašanja v šolskih prostorih (PDF, september 2016)
Kriteriji za podelitev ključa (PDF, september 2016)
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (PDF, oktober 2019)
Pravila delovanja šolskega sklada (PDF, februar 2020)
Poslovnik o delu Sveta zavoda OŠ Franceta Prešerna (PDF, december 2021)
Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu (PDF, avgust 2022)

Vloge za dodelitev statusa športnika oz. umetnika in priloge najdete med obrazci.