Drugi dokumenti

Za ogled oz. prenos dokumenta klikni nanj.

PUBLIKACIJE IN ZLOŽENKE
Publikacija za šolsko leto 2023-2024 (PDF, september 2023)
Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2023-2024 (PDF, maj 2023)
Zloženka OPB
(PDF, september 2018)

E-RAČUNI
E-računi (izjava)  (PDF, marec 2021)
E-računi (soglasje za obdelavo osebnih podatkov) (PDF, marec 2021)

OBJAVA SEZNAMA O ODDANIH EVIDENČNIH NAROČILIH
OŠ Franceta Prešerna skladno z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), objavlja seznam evidenčnih naročil, ki so bila oddana v preteklem koledarskem letu in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3  ter enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV.
V seznamu evidenčnih naročil so podatki o opisu predmeta, vrsti predmeta, vrednosti evidenčnega naročila brez DDV ter naziv gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.
Seznam Evidencnih narocil v 2020 (XLSX, februar 2021)
Seznam Evidencnih narocil v 2019 (XLSX, februar 2020)
Seznam Evidencnih narocil v 2018 (XLSX, februar 2019)
Seznam Evidencnih narocil v 2017 (PDF, februar 2018,)

Dostopnost