Vodstvo šole

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA MARIBOR
Žolgarjeva ulica 2, 2000 Maribor
e-naslov: os-f.preserna-mb@guest.arnes.si
telefon, tajništvo: 02 320 69 50

VODSTVO ŠOLE
Ravnatelj: Damjan Pihler, prof.
e-pošta: damjan.pihler@osfpmaribor.si
telefon: 02 320 69 54
mobilni telefon: /

Pomočnika ravnatelja:
Natalija Drakšič, prof.
e-pošta: natalija.draksic@osfpmaribor.si
telefon: 02 320 69 51
mobilni telefon: +386 40 973 952

Boštjan Strnad, prof.
e-pošta: bostjan.strnad@osfpmaribor.si
telefon: 02 320 69 52
mobilni telefon: +386 51 241 715

Vodja podružnične šole:
Boris Györköš, prof.
e-pošta: boris.gyorkos@guest.arnes.si

TAJNIŠTVO
Tajnica VIZ VI
Darja Vrečko
e-pošta: darja.vrecko@osfpmaribor.si
telefon: 02 320 69 50

RAČUNOVODSTVO
Računovodkinja
Silva Žigart
e-pošta: silva.zigart@guest.arnes.si
telefon: 02 320 69 66

Administratorka/knjigovodkinja
Anita Strnad
e-pošta: anita.strnad@osfpmaribor.si
telefon: 02 320 69 59 do 10.45 ure in 02 320 69 66 od 11.15 do 15.00 ure.

Dostopnost