OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA MARIBOR
Žolgarjeva ulica 2, 2000 Maribor
e-naslov: os-f.preserna-mb@guest.arnes.si
telefon, tajništvo: 02 320 69 50

VODSTVO ŠOLE
Ravnateljica: Marta Otič, prof.
e-pošta: marta.otic@guest.arnes.si
telefon: 02 320 69 54

Pomočnici ravnateljice:
Metka Pelicon, prof.
e-pošta:  metkasola@gmail.com
telefon: 02 320 69 52

Karin Kaloh, prof.
e-pošta:karin.kaloh@gmail.com
telefon: 02 320 69 51

Vodja podružnične šole:
Boris Györköš, prof.
boris.gyorkos@guest.arnes.si

TAJNIŠTVO
Poslovna sekretarka
Darja Vrečko
e-naslov: darja.vrecko@guest,arnes.si
telefon: 02 320 69 50

RAČUNOVODSTVO
Računovodkinja
Silva Žigart
e-naslov: silva.zigart@guest.arnes.si
telefon: 02 320 69 66

Administratorka/knjigovodkinja
Anita Strnad
e-naslov: anitakra@gmail.com
telefon: 02 320 69 59 do 10.45 ure in 02 320 69 66 od 11.15 do 15.00 ure.